Zoeken

29 resultaten voor Epping, A. gevonden

De ziekte van Lyme, gevolg van een tekenbeet

Epping, A.  Rubriek(en): Wat is het?

Zowel binnen Nederland als daarbuiten breidt de ziekte van Lyme zich snel uit. De ziekte wordt overgebracht door een tekenbeet wanneer de teek besmet is met de bacterie Borrelia burgdorferi. Pas wanneer de teek zich volgezogen heeft met bloed, na 24-78 uur, worden de ziekmakende bacteriën overgebracht. Als de teek binnen 24 uur wordt verwijderd, is er nauwelijks gevaar voor besmetting. De ziekte verloopt in drie stadia, die niet altijd duidelijk te onderscheiden zijn.

Lees het artikel

Syndroom van Cushing

Epping, A.  Rubriek(en): Ziektebeeld

Cushing is een ziektebeeld dat optreedt als de bijnieren voortdurend teveel van het hormoon cortisol produceren, ook wel hypercortisolisme genoemd. Het syndroom van Cushing is vernoemd naar een beroemde Amerikaanse neurochirurg, Harvey Cushing (1869-1939), die dit beeld voor het eerst beschreef. Het syndroom van Cushing moet worden onderscheiden van het pseudocushing-beeld, waarbij overlappende klinische kenmerken kunnen bestaan.

Lees het artikel

Het ulcererend mammacarcinoom

Epping, A en Zoetbrood, C.  Rubriek(en): Casuïstiek

Bij vrouwen is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker. Bijna 40% van deze patiënten is ten tijde van de diagnose 65 jaar of ouder.1 Door de vergrijzing en betere overleving zal het aandeel 70-plussers verder toenemen,2 van 30% in 19953 tot 60% in 2035.4 De landelijke richtlijn Mammacarcinoom van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is in 2012 gereviseerd en via www.oncoline.nl voor iedereen toegankelijk. Deze richtlijn is vooral gebaseerd op onderzoek bij...

Lees het artikel

De menopauze

Epping, A.  Rubriek(en): Werkingsmechanisme

De mediane leeftijd voor de menopauze bij westerse vrouwen is 51 jaar. Naast het natuurlijk proces van continue afname van beschikbare eicellen, treedt bij een deel van de vrouwen de menopauze veel vroeger dan gebruikelijk op als gevolg van operatie of behandeling vanwege kanker. Bij ongeveer 1 op de 100 vrouwen is sprake van een spontaan optredende te vroege menopauze, namelijk voor het 40 e levensjaar. In dit artikel beschrijven wij de achtergrond van de menopauze, de klachten en...

Lees het artikel

Veilig omgaan met cytostatica

Epping, A.  Rubriek(en): Patiëntveiligheid

In Nurse Academy 2013;1 is een artikel opgenomen over chemotherapie.1 Als vervolg op dit artikel wordt nu ingegaan op de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot toedienen van chemotherapie, omgaan met besmette excreta en hoe te handelen bij een calamiteit. Er is voor gekozen de veiligheidsmaatregelen voor bereiding in de apotheek en de schoonmaak niet in dit artikel op te nemen.

Lees het artikel

Spitten in de 'B'

Epping, A.  Rubriek(en): Werkingsmechanisme

Het ademhalingsstelsel heeft twee belangrijke taken. Allereerst zorgt het ervoor dat de zuurstof uit de buitenlucht in het bloed terechtkomt. Zuurstof is nodig om bij de verbranding van stoffen >energie en warmte vrij te maken. Hierbij ontstaat koolzuurgas. De tweede taak van het ademhalingsstelsel is dit geproduceerde koolzuurgas het lichaam te laten verlaten. Via het bloed wordt het koolzuurgas aan de buitenlucht afgegeven. De gaswisseling vindt plaats in de longblaasjes of alveoli.

Lees het artikel

Plekje op de rug

In januari 2005 meldt een 51-jarige man zich bij de huisarts met een laesie op de rug net onder het rechterschouderblad, die af en toe wat bloedt. De afmeting van de laesie is ongeveer 2,5 × 4 cm. Zijn echtgenote had het idee dat de afwijking wat groter was geworden. Omdat het plekje nogal eens jeukt, dacht patiënt dat het bloeden een krabeffect was. Hij heeft het bezoek aan de huisarts daarom steeds uitgesteld. Zijn echtgenote bleef echter aandringen om ernaar te laten kijken....

Lees het artikel

Schildklierhormonen

Voor de normale productie van schildklierhormoon is elke dag jodium nodig. De schildklier maakt 2 soorten hormonen, T3 en T4. In het bloed wordt het schildklierhormoon voornamelijk gebonden aan eiwit vervoerd. De schildklier is nodig om de stofwisseling aan te sturen. De meest voorkomende ziekten van de schildklier zijn hyper- en hypothyreoidie.

Lees het artikel

Chemotherapie

Tijdens chemotherapie worden één of meerdere middelen toegediend die inwerken op processen die betrokken zijn bij de actieve celdeling. Het doel van chemotherapie is het doden van tumorcellen, waarbij het streven is zo min mogelijk schade toe te brengen aan gezonde cellen. Onder normale omstandigheden is bij volwassenen sprake van een evenwicht tussen celaanmaak en celafbraak. Er sterven steeds cellen af die worden vervangen door nieuwe cellen. De celaanmaak vindt plaats...

Lees het artikel

Misselijkheid en braken in de palliatieve zorg

Epping, A en Jonker, J.  Rubriek(en): Casuïstiek

De palliatieve zorg bevat alle zorg die erop gericht is een patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven. Voor een patiënt in het palliatieve traject is geen curatie meer mogelijk.

Lees het artikel

Pijn op de borst

Epping, A.  Rubriek(en): Wat is het?

Pijn op de borst kan veel oorzaken hebben, variërend van een levensbedreigende tot een simpele oorzaak. Wanneer iemand klaagt over pijn op de borst, wordt vaak een relatie gelegd met hartklachten of een dreigend hartinfarct. Bij de patiënt bestaat ook de angst dat het iets met het hart te maken heeft. Het is dan ook van groot belang dat duidelijk wordt of de pijnklachten worden veroorzaakt door myocardischemie of niet. Bij de klacht ‘pijn op de borst’ is er niet...

Lees het artikel

Klinisch-wetenschappelijk onderzoek

Om de hoge kwaliteit van de patiëntenzorg in stand te houden en verder te verbeteren is medisch-wetenschappelijk onderzoek onmisbaar. In veel ziekenhuizen worden de verpleegkundigen in toenemende mate betrokken bij klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit kan onderzoek zijn naar nieuwe medicijnen, naar nieuwe combinaties van medicijnen, een operatietechniek of naar een nieuwe behandelmethode.

Lees het artikel

Antihormonale therapie als aanvullende behandeling bij mammacarcinoom

Het mammacarcinoom wordt lokaal behandeld met chirurgie en/of radiotherapie. Afhankelijk van de tumorkenmerken wordt ook geadviseerd om een aanvullende (= adjuvante) behandeling te geven met een systemische therapie. Bij het mammacarcinoom betreft het dan chemotherapie, immunotherapie en/of endocriene (antihormonale) therapie. In dit artikel wordt de behandeling met antihormonale therapie beschreven, de indicatie en bijwerkingen die de behandeling kan veroorzaken. Een goede voorlichting...

Lees het artikel

Orale mucositis ten gevolge van chemotherapie

Epping, A.  Rubriek(en): Casuïstiek

Orale mucositis is een complicatie die kan optreden na de behandeling voor kanker. Het is al langer bekend dat deze complicatie kan ontstaan na chemotherapie of radiotherapie. Bij de nieuwere behandelingen voor kanker, de zogeheten doelgerichte therapie of targeted therapies, treedt ook regelmatig de complicatie orale mucositis op. Orale mucositis is een ontstekingsreactie van de slijmvliezen in de mond. Deze ontstekingsreactie leidt, mede onder invloed van lokale factoren als...

Lees het artikel

Kortademigheid

Epping, A  Rubriek(en): Klinisch redeneren

Kortademigheid wordt ook wel dyspneu genoemd. Het woord dyspneu is ontstaan uit het Griekse woord dys, dat abnormaal of verstoord betekent, en pnoia, dat ademhaling betekent. De letterlijke vertaling van dyspneu is dus ‘verstoorde ademhaling’. Het is een subjectief, onaangenaam en angstig gevoel dat de ademhaling tekortschiet; een bewuste ervaring van verstoring van de ademhaling. Dyspneu is een vervelende klacht die veel beperkingen met zich mee kan brengen. Het kan acuut...

Lees het artikel

Twee verzwegen paracetamolletjes

Er zijn soms situaties op de Spoedeisende hulp die ineens een verrassende wending krijgen. Al klinisch redenerend gaan de vermoedens een bepaalde kant op en dan ineens blijkt er iets heel anders aan de hand. Hoe een paar verzwegen paracetamolletjes u op het verkeerde been kunnen zetten blijkt uit de volgende casus.

Lees het artikel

Casus acute pancreatitis

Een 32-jarige man wordt door de huisarts verwezen naar de poli Interne geneeskunde met een sinds enkele weken bestaande zeurende pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug. Een paar weken geleden had hij plotseling heftige pijn midden in de bovenbuik. De pijn was continu aanwezig, straalde niet uit en was niet koliekachtig. De dagen erna zakte de pijn af en hoopte patiënt dat de pijn vanzelf zou verdwijnen. De pijn ging echter over in een zeurende, uitstralende pijn.

Lees het artikel

Gastro-oesofageale reflux en dyspepsie

Er is nogal wat commotie over de maatregelen die de overheid wil nemen ten aanzien van onder andere de maagzuurremmers. Minister Schippers wil dat patiënten die korter dan zes maanden een maagzuurremmer gebruiken, deze vanaf 2012 volledig zelf betalen. In een brief aan minister Schippers pleit de artsenfederatie KNMG samen met LHV, NHG, OMS, KNMP, NVMDL en MLDS voor behoud van deze vergoeding in het basispakket. Wat zijn maagzuurremmers en wanneer zijn ze nodig?

Lees het artikel

Anosmie

Dagelijks worden de zintuigen talloze keren geprikkeld. Onze omgeving nemen we waar door te horen, te zien, te voelen, te proeven en te ruiken. Bij stoornissen van zien of horen spreken we van blindheid of doofheid. Opvallend genoeg is er geen Nederlandse benaming voor het niet kunnen ruiken. Dat is vreemd, want niet kunnen ruiken heeft veel impact op het leven. In Nederland zijn ongeveer 150.000 patiënten bij wie sprake is van reukstoornissen. Geurbeleving is een subjectieve en...

Lees het artikel

Erysipelas

Een 35-jarige man komt op de poli Interne geneeskunde met koorts en een rood linkeronderbeen. Hij geeft aan dat de roodheid ongeveer een week geleden begonnen is bij de enkel, waar hij een puist had. Nu is de roodheid uitgebreid over het hele onderbeen. Sinds twee dagen heeft hij koorts tot 39 °C, vanochtend 39,8 °C en hij voelt zich ziek. De puist is ontstaan op de plaats waar hij een paar dagen daarvoor was gestoken door een insect.

Lees het artikel

Rectumcarcinoom

Man, 46 jaar, wordt verwezen naar de internist in verband met een veranderd defecatiepatroon sinds ongeveer vijf maanden. De ontlasting is dunner, vermengd met slijm, frequenter (4-8 maal per dag) met veel loze aandrang. Patiënt klaagt ook over een sinds vijf maanden bestaand ‘zeer gevoel’ bij de anus. Voelt voortdurend een pijnlijke plek in het rectum zitten. Rectaal bloedverlies, helder rood bloed elke keer bij de ontlasting. Gewicht constant, 92 kg bij een lengte van...

Lees het artikel

Casus ovariumcarcinoom

Een 66-jarige vrouw wordt via de huisarts verwezen naar de gynaecoloog in verband met toegenomen buikomvang. Klinisch bestaat het vermoeden van ascites. Zij voelt zich al een aantal maanden minder fit. Sinds een paar weken is er sprake van verminderde eetlust met snel een verzadigd gevoel na eten, terwijl haar gewicht toeneemt. Lengte 162 cm, gewicht 69 kg. Ze heeft een drukgevoel in de buik en heeft eenmalig wat vaginaal bloedverlies gehad. Zij moet de laatste tijd wat vaker plassen, de...

Lees het artikel

Cardiac implantable electronic device (CIED) in de laatste levensfase

Bij patiënten met hartritmestoornissen kan de cardioloog besluiten een pacemaker of een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) te laten inbrengen. Een pacemaker wordt gebruikt bij te langzame ritmes en bij verstoorde geleiding in het hart. Om dit bij te sturen, geeft de pacemaker kleine stroomstootjes af, die de patiënt niet voelt. Anders is het bij gevaarlijke, niet te voorspellen hartritmestoornissen; daarbij kan een ICD worden geplaatst. Deze geeft shocks af om het...

Lees het artikel

Anamnese: van specifiek naar algemeen

De anamnese, betekent in het Grieks letterlijk herinnering. In de medische wereld is de anamnese, ook wel ziektegeschiedenis, wat de patiënt over zijn klachten en ziekte kan vertellen. De anamnese is het vraaggesprek met de patiënt waarin duidelijk moet worden wat zijn klachten of gezondheidsproblemen zijn. Daarnaast moet duidelijk worden welke betekenis deze klachten of problemen voor de patiënt hebben, welke gevolgen ze hebben voor zijn dagelijks leven en wat de wensen...

Lees het artikel

Het lymfestelsel

Behalve het bloedvatenstelsel kennen we het lymfestelsel. Het lymfatisch systeem bestaat uit het lymfevaatstelsel, lymfeklieren of lymfeknopen, lymfe en lymfoïde organen. Lymfe ontstaat in de lymfecapillairen, de weefselvloeistof die tussen de weefselcellen stroomt. De weefselcellen worden gedraineerd en stoffen als bacteriën, virussen, resten van cellen en andere stoffen die niet in de bloedsomloop mogen terechtkomen, worden in de lymfe opgenomen. Het lymfestelsel is een open...

Lees het artikel

Dyspneu in de palliatieve fase

Dyspneu komt veel voor in de palliatieve fase van hartfalen, COPD en kanker. Het komt voor bij 35% van de patiënten met kanker in de palliatieve fase, bij 94% van de patiënten met een gevorderd stadium van COPD en bij 72% van de patiënten met een gevorderd stadium van hartfalen.1 Dyspneu heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven en gaat bijna altijd gepaard met angst. Ernstige benauwdheid is niet alleen voor de patiënt een angstige ervaring, maar ook voor zijn...

Lees het artikel

Dorst en polyurie

Er meldt zich een vrouw op de poli die dorstig is en klaagt over een droge mond. Ze drinkt tot vier liter water per dag. Wat is er aan de hand? Om tot de juiste diagnose te komen volgt een proces van klinisch redeneren. Wat is haar voorgeschiedenis? Welke medicatie gebruikt zij? Kan het aan de medicatie liggen? Wat zijn de oorzaken van dorst en veel drinken? Wat blijkt uit het lichamelijk onderzoek en welke aanvullende onderzoeken zijn nodig? Stap voor stap gaat u richting diagnose en...

Lees het artikel

Vergrote milt

De milt is een orgaan dat linksboven in de buikholte ligt, tegen de maag en de linker nier aan. Hoewel de milt is opgenomen in het bloedvatenstelsel, is hij onderdeel van het lymfatische systeem. De functies van de milt zijn de afbraak van rode bloedcellen en afweer tegen infecties. Wanneer de milt vergroot en palpabel is, is er sprake van splenomegalie. In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende oorzaken van een vergrote milt.

Lees het artikel

De waarde van het PSA

PSA, prostaatspecifiek antigeen, stijgt naarmate men ouder wordt. Het PSA is prostaatspecifiek en kenmerkend voor prostaataandoeningen. Wanneer het PSA verhoogd is, betekent dat dus dat er iets met de prostaat aan de hand is. PSA wordt vaak alleen gerelateerd aan het prostaatcarcinoom, maar deze waarde is ook verhoogd bij benigne aandoeningen als prostatitis, benigne prostaathypertrofie (BPH), een vergrote prostaat, blaasretentie en kan medicamenteus geïnduceerd...

Lees het artikel

Inloggen