Nieuwste editie

Editie 2, 2024

Kies hieronder een editie van Nurse Academy of bekijk alle leermodules.

In dit artikel gaat het over PTH, het parathormoon oftewel parathyreoïdhormoon. Het is een belangrijk hormoon dat wordt geproduceerd door de bijschildklieren. De meeste mensen hebben vier bijschildkliertjes. PTH is betrokken bij de calcium- en fosfaathuishouding in het bloed. PTH zorgt samen met vitamine D en calcitonine voor een adequate calcium- en fosfaatspiegel in het bloed.

Lees verder

Vaccineren is een van de meest effectieve manieren om mensen tegen ernstige infectieziekten te beschermen en om uitbraken van deze ziekten te voorkómen. In Nederland worden kinderen gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De vaccinatiegraad van het RVP is al jaren hoog, maar is de afgelopen jaren afgenomen. Hoe komt dit? En waarom is het behoud van een hoge vaccinatiegraad belangrijk?

Lees verder

Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht waarvoor mensen bij de huisarts komen. Met een uitgebreide anamnese, kennis en een hoofdpijndagboek kunnen mensen met hoofdpijn vaak gerustgesteld en ook adequaat behandeld worden. In dit artikel reiken wij meer kennis aan over migraine, spanningshoofdpijn en medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH). Wat zijn nu de verschillen? En hoe is hoofdpijn te behandelen?

Lees verder

In dit artikel volgen we mevrouw Vervoort en meneer Kuijpers bij hun opname in het ziekenhuis. Zij krijgen intraveneus medicatie toegediend, waarbij oplossen en verdunnen van medicatie nodig is. Verpleegkundigen voeren deze handelingen veelvuldig uit. Het op de juiste manier toepassen van de rekenregels is dan ook belangrijk, maar niet altijd gemakkelijk.

Lees verder

Per dag worden er in Nederland ruim 200 patiënten opgenomen op een Intensive Care (IC). In eerste instantie is IC-zorg erop gericht om te overleven. In Nederland leveren we hoogwaardige zorg op de IC, met als resultaat dat 90% van de patiënten overleeft na een IC-opname. Dit maakt ook dat we steeds meer aandacht kunnen hebben voor kwaliteit van overleven. Wat de gevolgen zijn voor patiënten en familie van een IC-opname en hoe we die gevolgen voor hen kunnen verbeteren en hoe...

Lees verder

Hartfalen is wereldwijd een groeiend gezondheidsprobleem en een van de belangrijkste oorzaken van ziekenhuisopnames. De behandeling van hartfalen vereist voortdurende monitoring en zorg. Deze situatie legt een enorme last op patiënten en op onze gezondheidszorgsystemen. Het ‘Optimale hartfalenzorg thuis’ project is een initiatief dat gericht is op het verbeteren van de zorg voor hartfalenpatiënten door thuis te behandelen en monitoren.

Lees verder

Negatieve-druktherapie (NDT) is een veelgebruikte wondbehandelmethode. Er is nog geen robuust bewijs voor de effectiviteit van NDT en vaak wordt de behandeling op verzoek van de patiënt voortijdig gestopt. Hierdoor wordt het nog belangrijker om de voorkeuren van patiënten met betrekking tot de behandelkeuze te onderzoeken. Wanneer zorgprofessionals op de hoogte zijn van deze voorkeuren, kunnen zij patiënten meer op maat informeren en het behandelgesprek voeren, rekening...

Lees verder

Complexe zorg, u herkent het vast bij chronische patiënten in uw werkveld. De ziekte van Parkinson is een progressieve neurodegeneratieve ziekte, die zowel fysieke als psychische stoornissen veroorzaakt. De zorg voor patiënten met Parkinson is complex. Vaak zijn meerdere zorgverleners betrokken bij de zorg en wordt er multidisciplinair samengewerkt in een zorgketen. In dit artikel is te lezen hoe in Nederland de ketenzorg Parkinson is ontwikkeld.

Lees verder

Hematologiepatiënten kunnen door de ziekte of behandeling met chemotherapie te maken krijgen met trombocytopenie (lage aantallen bloedplaatjes). Om bloedingen te voorkomen geeft de verpleegkundige een trombocytentransfusie (TT), zodra de trombocyten te laag worden. Is dit de beste benadering of kun je bij volwassen patiënten wachten met transfusie tot er tekenen van bloeding zijn?

Lees verder

Onze spieren stellen ons in staat te bewegen, te staan zonder te vallen, inwendige weefsels te beschermen, te eten, naar het toilet te gaan en ons lichaam op temperatuur te houden. Sarcopenie is een leeftijdsgebonden afname van spiermassa die kan verergeren door ziekte, ondervoeding en inactiviteit. Werking en veroudering van spieren worden beschreven, met mogelijkheden voor herstel bij ouderen door middel van fysiotherapie.

Lees verder

De nieuwste editie

Beste abonnees,

In Nurse Academy Ziekenhuiszorg 2024-1, artikel Recreatief drugsgebruik onder jongeren en cardiale problemen, is figuur 2 incorrect. De juiste figuur kunt u hier vinden. Excuses voor het ongemak! 

Editie 2, 2024

Inloggen