Colofon

Nurse Academy - nascholingstijdschrift voor verpleegkundigen
is een uitgave van Prelum Uitgevers.

Onder redactie van:

Paulien Spieker Hoofdredacteur
Hester Vermeulen Hoogleraar verpleegkunde Radboud UMC
Marry Boes- van der Laar

Verpleegkundig specialist cardiologie, Beatrix Ziekenhuis Gorinchem

Anja Brunsveld-Reinders Senior adviseur Evidence Based Practice, Leids Universitair Medisch Centrum
Sita Splinter  Afdelingshoofd verpleegafdeling en dagbehandeling Kankercentrum st. Antonius ziekenhuis, locatie Utrecht
Heidi Theeuwen Verpleegkundig specialist neonatologie, Maximá Medisch Centrum

Leonie Tirios-den Haan

kinderverpleegkundige, Amphia Ziekenhuis, Breda

Mariska Schoonderwoerd-Bosmans

opleidingscoördinator, Leids Universitair Medisch Centrum

Redactieadres
Ani Babadjanian (redactiecoördinator)
Zwarte Woud 14
Postbus 24028
3502 MA UTRECHT

Uitgever
B. Zuyderhoff - van der Pol (zuyderhoff@prelum.nl)
www.prelum.nl

Accreditatie
Accreditatie wordt per editie aangevraagd bij het kwaliteitsregister V&V en het RSV (voor Verpleegkundig Specialisten).

Vormgeving
CO2 premedia
Medische tekeningen
Ron Slagter
Druk
Ten Brink
 

Abonnementen
Een abonnement op Nurse Academy kost € 112,25 per jaar. V&VN-leden krijgen € 20,- korting en betalen € 92,25 per jaar. Collectieve en instellingsabonnementen op aanvraag bij de uitgever.

Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening te ontvangen (met uitzondering van studenten en gepensioneerden). Mocht dit anders zijn, dan is de abonnee gehouden dit binnen één maand na ontvangst van de bevestiging van het abonnement per e-mail, telefonisch of schriftelijk aan de uitgever door te geven.

Auteursrecht
© Nurse Academy, Prelum Uitgevers B.V., Houten.
Zie de standaard publicatievoorwaarden. Overname van artikelen uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Prelum Uitgevers.

Inloggen