Colofon

Nurse Academy - nascholingstijdschrift voor verpleegkundigen
is een uitgave van Prelum Uitgevers en Cleario.

Onder redactie van:

Paulien Spieker Hoofdredacteur
Hester Vermeulen Hoogleraar verpleegkunde Radboud UMC
Marry Boes- van der Laar

Verpleegkundig specialist chirurgie, Beatrix Ziekenhuis Gorinchem

Marianne Sinoo Docent Lectoraat Vraaggestuurde Zorg,
Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening, Hogeschool Utrecht
Sita Splinter  Afdelingshoofd verpleegafdeling en dagbehandeling Kankercentrum st. Antonius ziekenhuis, locatie Utrecht
Heidi Theeuwen Verpleegkundig specialist neonatologie, Maximá Medisch Centrum

Marieke Groot

opleider VS Saxion Hogeschool, onderzoeker Radboudumc, Nijmegen

Joyce Smits

 HBO-verpleegkundige Centrum voor revalidatie, UMCG

Redactieadres
Joann Hebben (redactiecoördinator)
De Molen 37
Postbus 545
3990 GH Houten

Uitgever
W. Van Voorst van Beest (voorst@prelum.nl)
www.prelum.nl

Accreditatie
Accreditatie wordt per editie aangevraagd bij het kwaliteitsregister V&V en het RSV (voor Verpleegkundig Specialisten).

Vormgeving
CO2 premedia
Medische tekeningen
Ron Slagter
Druk
Ten Brink
 

Abonnementen
Een abonnement op Nurse Academy kost € 112,25 per jaar. V&VN-leden krijgen € 20,- korting en betalen € 92,25 per jaar. Collectieve en instellingsabonnementen op aanvraag bij de uitgever.

Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening te ontvangen (met uitzondering van studenten en gepensioneerden). Mocht dit anders zijn, dan is de abonnee gehouden dit binnen één maand na ontvangst van de bevestiging van het abonnement per e-mail, telefonisch of schriftelijk aan de uitgever door te geven.

Auteursrecht
© Nurse Academy, Prelum Uitgevers B.V., Houten.
Zie de standaard publicatievoorwaarden. Overname van artikelen uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Prelum Uitgevers.

Inloggen