De menopauze

Auteur(s): Epping, A.

De mediane leeftijd voor de menopauze bij westerse vrouwen is 51 jaar. Naast het natuurlijk proces van continue afname van beschikbare eicellen, treedt bij een deel van de vrouwen de menopauze veel vroeger dan gebruikelijk op als gevolg van operatie of behandeling vanwege kanker. Bij ongeveer 1 op de 100 vrouwen is sprake van een spontaan optredende te vroege menopauze, namelijk voor het 40e levensjaar.

In dit artikel beschrijven wij de achtergrond van de menopauze, de klachten en gezondheidseffecten die samenhangen met de menopauze, en welke maatregelen genomen kunnen worden. Voor de anatomie en fysiologie van de ovaria verwijzen wij naar het artikel over ovariumcarcinoom.

Editie 2, 2013 Download artikel

Inloggen