Anosmie

Auteur(s): Epping, A.
Verpleegkundige

Dagelijks worden de zintuigen talloze keren geprikkeld. Onze omgeving nemen we waar door te horen, te zien, te voelen, te proeven en te ruiken. Bij stoornissen van zien of horen spreken we van blindheid of doofheid. Opvallend genoeg is er geen Nederlandse benaming voor het niet kunnen ruiken.
Dat is vreemd, want niet kunnen ruiken heeft veel impact op het leven. In Nederland zijn ongeveer 150.000 patiënten bij wie sprake is van reukstoornissen.
Geurbeleving is een subjectieve en persoonlijke beleving en is niet zo goed kwantificeerbaar (het is wel te testen/meten, maar verlies van geur is niet goed in percentages uit te drukken) als visus en gehoor.
In oktober 2004 ontvingen de Amerikanen Richard Axel en Linda Buck de Nobelprijs voor de geneeskunde voor hun onderzoek naar het geurcentrum in de hersenen. Zij ontdekten ruim 1000 genen die het mogelijk maken dat de mens ruim 10.000 geuren onderscheidt.

Editie 3, 2014 Download artikel

Inloggen