Misselijkheid en braken in de palliatieve zorg

Auteur(s): Epping, A en Jonker, J.
Rubriek: Casuïstiek

De palliatieve zorg bevat alle zorg die erop gericht is een patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven. Voor een patiënt in het palliatieve traject is geen curatie meer mogelijk.

Editie 4, 2013 Download artikel

Inloggen