Veilig omgaan met cytostatica

Auteur(s): Epping, A.

In Nurse Academy 2013;1 is een artikel opgenomen over chemotherapie.1 Als vervolg op dit artikel wordt nu ingegaan op de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot toedienen van chemotherapie, omgaan met besmette excreta en hoe te handelen bij een calamiteit. Er is voor gekozen de veiligheidsmaatregelen voor bereiding in de apotheek en de schoonmaak niet in dit artikel op te nemen.

Editie 3, 2013 Download artikel

Inloggen