Zoeken

13 resultaten voor Paulien Spieker gevonden

Beroepsgeheim is zo geschonden

Verpleegkundigen en andere beroepsgroepen in de zorg hebben beroepsgeheim; zij mogen geen informatie over de patiënt doorgeven aan anderen zonder toestemming van de patiënt. Of, anders geformuleerd, het beroepsgeheim verplicht de verpleegkundige te zwijgen over alles wat zij te weten komt als verpleegkundige. Maar in de praktijk gaat het nogal eens mis en wordt het beroepsgeheim, soms onbedoeld, geschonden.

Lees het artikel

Eigen verantwoordelijkheid verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist verzuimt het hemoglobine (Hb) van een patiënte in een verpleeghuis maandelijks te laten controleren. De patiënte moet uiteindelijk naar het ziekenhuis voor een bloedtransfusie. De dochter dient een klacht in bij het regionaal tuchtcollege tegen de verpleegkundig specialist én de specialist ouderengeneeskunde.

Lees het artikel

Het kind als donor

Er is in Nederland een tekort aan donororganen. Er is de afgelopen jaren veel aandacht gegaan naar het werven van donoren. Ook is er gewerkt aan meer bewustwording bij hulpverleners om potentiële donoren te herkennen en de vraag om orgaandonatie bespreekbaar te maken bij de familie. Dat ook kleine kinderen orgaan- of weefseldonor kunnen zijn, is nog onvoldoende bekend.

Lees het artikel

Duizelig

Spieker, P.  Rubriek(en): Ziektebeeld

In de literatuur worden twee soorten duizeligheid onderscheiden. De draaiduizeligheid, ook wel vertigo genoemd, is de illusie een draaibeweging te ondergaan. Lang rondjes draaien in een draaimolen of een pirouette maken geeft dit gevoel. Vertigo is een illusie alsof men is onderworpen aan een niet-bestaand bewegingspatroon. Het kan variëren van een gevoel alsof men naar één bepaalde kant wordt getrokken tot een gevoel alsof de omgeving of de patiënt zelf draait....

Lees het artikel

Antibiotica

Antibiotica zijn geneesmiddelen die bacteriën bestrijden. Dankzij antibiotica zijn miljoenen mensen gered. Bacteriën zijn echter slim en constant bezig zich te wapenen tegen deze middelen. Hierdoor is de werkzaamheid van antibiotica in Nederland niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Antibiotica dienen daarom zo selectief mogelijk te worden ingezet om de kans op verdere resistentie te verkleinen.

Lees het artikel

Als de nier faalt

De nieren spelen een belangrijke rol bij het zuiveren van het bloed. Zonder nieren of kunstmatige zuivering van het bloed (dialyse) kan een mens niet leven. Vooral ouderen, mensen met diabetes of hypertensie lopen kans op nierinsufficiëntie. Verpleegkundigen kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkómen of tijdig signaleren van nierproblemen.

Lees het artikel

Sepsis en lijnsepsis

Er overlijden in ons land jaarlijks ongeveer 3500 patiënten aan de gevolgen van sepsis en daarmee is het doodsoorzaak nummer 1 op de intensive care. Deze 3500 doden zijn er meer dan het aantal doden door longkanker, borstkanker en colonkanker tezamen. Het verminderen van het aantal gevallen van sepsis en het beter behandelen van mensen met sepsis is dan ook een van de thema’s van een landelijk veiligheidsprogramma om de zorg veiliger te maken.

Lees het artikel

Infuus inbrengen bij de moeilijk te prikken patiënt

Van de patiënten in het ziekenhuis krijgt 80-90% een infuus. Veel van deze infusen worden door verpleegkundigen ingebracht. Het is belangrijk dat het inbrengen van een infuusnaald goed en zorgvuldig gebeurt. De belangrijkste complicatie na het inbrengen van een infuus is flebitis, een pijnlijke en gevaarlijke aandoening.

Lees het artikel

Hypo

Spieker, P.  Rubriek(en): Acute geneeskunde

Hypoglykemie (‘hypo’) is een te lage bloedglucosespiegel (< 3 mmol/l). In de meeste gevallen krijgt de patiënt vroege waarschuwingssignalen zoals honger, trillen, zweten, tintelingen rond de mond. Het tijdig nemen van wat suiker zorgt er veelal voor dat de verschijnselen weer verdwijnen. Als er niet wordt opgetreden wanneer de eerste verschijnselen van hypoglykemie zich voordoen, volgen ernstiger verschijnselen zoals verminderde cognitieve functies, bewustzijnsdaling,...

Lees het artikel

Koorts

Spieker, P.  Rubriek(en): Ziektebeeld

Koorts is een verhoging van de kerntemperatuur van het lichaam boven de 38 °C, rectaal gemeten. Koorts wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een infectieziekte, die in verreweg de meeste gevallen het gevolg is van een virus. Koorts komt het meest voor bij kinderen tussen de 0 en 4 jaar.

Lees het artikel

Omrekenen en oplossingen

Verpleegkundigen moeten vaak rekenen, vooral bij het toedienen van medicatie. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er bij dat rekenen nogal eens fouten worden gemaakt. Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein heeft samen met het Kennemer Gasthuis, Het Rode Kruis Ziekenhuis, VieCuri, Medisch Centrum Alkmaar een online rekencursus ontwikkeld die de kennis van het rekenen opfrist en de basisbegrippen verheldert. Wie de rekencursus heeft doorgewerkt kan daarna een zelftest doen om te checken...

Lees het artikel

Laaggeletterd

Ongeveer 1,5 miljoen volwassen Nederlanders kunnen niet of niet goed lezen en schrijven. Zij hebben moeite informatie over hun gezondheid te begrijpen; hun gezondheidsvaardigheden zijn beperkt. Zij zijn vaker ziek en gaan eerder dood. Het is belangrijk dat hulpverleners laaggeletterde patiënten herkennen, zodat zij deze mensen zorg op maat kunnen bieden.

Lees het artikel

Anamnese: van specifiek naar algemeen

De anamnese, betekent in het Grieks letterlijk herinnering. In de medische wereld is de anamnese, ook wel ziektegeschiedenis, wat de patiënt over zijn klachten en ziekte kan vertellen. De anamnese is het vraaggesprek met de patiënt waarin duidelijk moet worden wat zijn klachten of gezondheidsproblemen zijn. Daarnaast moet duidelijk worden welke betekenis deze klachten of problemen voor de patiënt hebben, welke gevolgen ze hebben voor zijn dagelijks leven en wat de wensen...

Lees het artikel

Inloggen