Eigen verantwoordelijkheid verpleegkundig specialist

Rubriek: Onderzoek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Een verpleegkundig specialist verzuimt het hemoglobine (Hb) van een patiënte in een verpleeghuis maandelijks te laten controleren. De patiënte moet uiteindelijk naar het ziekenhuis voor een bloedtransfusie. De dochter dient een klacht in bij het regionaal tuchtcollege tegen de verpleegkundig specialist én de specialist ouderengeneeskunde.

Editie 3, 2018 Download artikel

Inloggen