Als de nier faalt

Auteur(s): Spieker, P.

De nieren spelen een belangrijke rol bij het zuiveren van het bloed. Zonder nieren of kunstmatige zuivering van het bloed (dialyse) kan een mens niet leven. Vooral ouderen, mensen met diabetes of hypertensie lopen kans op nierinsufficiëntie. Verpleegkundigen kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkómen of tijdig signaleren van nierproblemen.

Editie 1, 2009 Download artikel

Inloggen