Zoeken

8 resultaten voor Hoogland, B. gevonden

Verhouding en breuk

In een opgave kan het gebruik van het deelteken (:) soms tot verwarring leiden. Afhankelijk van de context kan dit teken een verhouding betekenen of een breuk. In rekenboeken worden de begrippen verhouding en breuk soms door elkaar gebruikt. Toch is er een verschil. Gezond verstand en nauwkeurig taalgebruik brengen uitkomst.

Lees het artikel

Materie en mol

Hoogland, B.  Rubriek(en): Medisch rekenen

Werken met heel grote of heel kleine getallen is altijd lastig. Je kunt je er geen voorstelling van maken. Hoeveel zoutkorrels zitten erin één kilogram zout? En hoeveel moleculen suiker zitten in een 500 ml zak glucose 5%? Simpel antwoord: ‘Heel veel!’ U hoeft geen scheikundige te zijn om te zien dat het rekenen met ‘losse’ deeltjes geen pretje is. Een milligram van een willekeurige stof bevat al gauw enige triljarden deeltjes. Soms zelfs meer dan het...

Lees het artikel

Zuur-basenevenwicht I

‘De patiënt heeft vermoedelijk een acidose, wil jij een bloedgas laten afnemen?’ Op het moment dat er bij een zieke patiënt een bloedgas wordt bepaald beginnen sommigen een beetje wazig te kijken. Onwennig en een beetje op de achtergrond mompelen ze iets in de trant van: ‘Wat meet je ook alweer, hoe zit dat met koolzuur en bicarbonaat?’; ‘Moeilijke materie, die pH heb ik nooit gesnapt’ of ‘O ja, iets met Henderson en Hasselbach’. Dat...

Lees het artikel

De samenstelling van gassen

Hoogland, B.  Rubriek(en): Medisch rekenen

We ademen elke dag zuurstof in en koolzuur uit. Patiënten krijgen medische gassen toegediend. Deze gassen zijn onderdeel van een gasmengsel. In dit gasmengsel kunnen we de gehalten in procenten en de drukken in millimeters kwik berekenen. Aan de hand van een aantal voorbeelden bekijken we stap voor stap hoe die berekeningen tot stand komen. Twee casussen en een aantal oefenvragen helpen u ten slotte om de stap naar de praktijk te zetten.

Lees het artikel

Rekenen met gassen

Natuurlijk leiden we competentiegericht op, zeggen we. Ook bij het rekenen met gassen proberen we aan te sluiten bij de realiteit. Theorie en oefening, skills practica en praktijkopdrachten wisselen elkaar af. Een interessant artikel op de website van V&VN uit het Vakblad van Opleiders in het Gezondheidszorgonderwijs 1 trekt mijn aandacht. Nieuwe en oude methodiek met betrekking tot rekenonderwijs wordt vergeleken. Eerst wordt de lezer uitgedaagd om een aantal testvragen te...

Lees het artikel

ssttt.... Statistiek!

Gegevens vinden we overal om ons heen. Toetsscores van een groep studenten, een enquête, een evaluatie na een congres, patiëntendata, et cetera. Om iets zinnigs over een set gegevens te kunnen zeggen wordt statistiek toegepast. Statistiek is een hulpwetenschap die methoden verschaft voor het bewerken, presenteren, analyseren en interpreteren van waarnemingsuitkomsten.

Lees het artikel

Het ABC van vermenigvuldigen en delen

Tijdens de lessen medisch rekenen aan eerstejaarsleerlingen anesthesiemedewerker en operatieassistent krijg ik regelmatig de volgende mededeling van een student: ‘Ik kan wel rekenen, maar ik zie niet wat ik moet doen.’ Veel jonge studenten zijn, waarschijnlijk door de manier waarop ze geschoold zijn, visueel ingesteld. Dat wil zeggen, dat we ons als begeleider niet alleen moeten afvragen of de student wel kan rekenen, maar ook of hij een opgave kan visualiseren.

Lees het artikel

Kunt u het nog uitleggen?

Zeg eens eerlijk… kunt u nog rekenen zonder rekenmachine? Sinds de invoering van de zakrekenmachine in het basisonderwijs blijkt de gemiddelde leerling (en verpleegkundige) de standaard rekenbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) niet op automatisch, operationeel niveau te beheersen. Bij het oplossen en verdunnen zijn het deze basisvaardigheden die het de verpleegkundige in eerste instantie moeilijk maken. Het is dus goed om eerst maar eens de basis te kijken....

Lees het artikel

Inloggen