De samenstelling van gassen

Auteur(s): Hoogland, B.
Rubriek: Medisch rekenen

We ademen elke dag zuurstof in en koolzuur uit. Patiënten krijgen medische gassen toegediend. Deze gassen zijn onderdeel van een gasmengsel. In dit gasmengsel kunnen we de gehalten in procenten en de drukken in millimeters kwik berekenen.

Aan de hand van een aantal voorbeelden bekijken we stap voor stap hoe die berekeningen tot stand komen. Twee casussen en een aantal oefenvragen helpen u ten slotte om de stap naar de praktijk te zetten.

Editie 4, 2012 Download artikel

Inloggen