Zoeken

3 resultaten voor Baltussen, L.E.H.J.M. gevonden

Hartfalen

In dit artikel wordt ingegaan op (acuut) hartfalen: wat is het en hoe komt het, hoe herken ik het, wat is de behandeling volgens de laatste richtlijn?

Lees het artikel

Diuretica

Diuretica oftewel plastabletten worden voor verschillende indicaties bij heel diverse aandoeningen voorgeschreven. Het voorschrijven van een diureticum lijkt eenvoudig; bij overtollig vocht slik je een plastablet en het teveel aan vocht wordt afgedreven als gevolg van een verhoogde urineproductie. De reden waarom iemand vocht vasthoudt bepaalt echter óf een diureticum zal werken en welke soort er in dat geval gegeven moet worden. Enkeloedeem bijvoorbeeld kan door verschillende...

Lees het artikel

Bètablokkers

Bètareceptorblokkerende sympathicolytica, ook wel bèta-adrenoreceptorantagonisten genoemd, zijn het meest bekend onder de naam bètablokkers. Deze bètablokkers worden met name in de cardiologie en interne geneeskunde gebruikt vanwege hun werking bij circulatoire aandoeningen. Aangezien de prevalentie en incidentie van hart- en vaatziekten hoog is en deze aandoeningen veel ziekenhuisopnamen veroorzaken, zult u als verpleegkundige in elk willekeurig specialisme te...

Lees het artikel

Inloggen