Bètablokkers

Rubriek: Farmacologie

Bètareceptorblokkerende sympathicolytica, ook wel bèta-adrenoreceptorantagonisten genoemd, zijn het meest bekend onder de naam bètablokkers. Deze bètablokkers worden met name in de cardiologie en interne geneeskunde gebruikt vanwege hun werking bij circulatoire aandoeningen.

Aangezien de prevalentie en incidentie van hart- en vaatziekten hoog is en deze aandoeningen veel ziekenhuisopnamen veroorzaken, zult u als verpleegkundige in elk willekeurig specialisme te maken krijgen met patiënten die een bètablokker gebruiken (zie figuur 1).

Om als verpleegkundige de gewenste maar ook ongewenste effecten van deze medicatie te kunnen monitoren is enige kennis van deze groep medicijnen onontbeerlijk.

Editie 3, 2010 Download artikel

Inloggen