Zoeken

1 resultaat voor Ipenburg, N. gevonden

Inflammatory bowel disease (IBD)

Ipenburg, N. en Tomlow, T.  Rubriek(en): Ziektebeeld

De Engelse afkorting IBD wordt wereldwijd gebruikt voor de chronische infl ammatoire darmziekten colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. IBD is chronisch en wordt gekenmerkt door perioden van remissie en perioden van exacerbatie. Cijfers over prevalentie en incidentie zijn wisselend. De incidentie van IBD is ongeveer 29 patiënten per 100.000 inwoners per jaar. De prevalentie van IBD wordt geschat op ongeveer 10 patiënten per 1000 inwoners. Er zijn relatief meer vrouwen met Crohn...

Lees het artikel

Inloggen