Zoeken

1 resultaat voor Sijbesma, B. gevonden

Saturatiemeting bij neonaten

Saturatiemeting is in de neonatologie de meest gebruikte techniek om inzicht te krijgen in de oxygenatiestatus van de neonaat. Toch blijkt de saturatiemeter in lang niet alle situaties even betrouwbaar. Weten hoe een saturatiewaarde precies tot stand komt en kennis van de fysiologie van oxygenatie zijn voorwaarden om een saturatiewaarde juist te interpreteren en er op gepaste wijze actie op te ondernemen. Juist voor de (premature) neonaat is dit erg belangrijk, aangezien zowel hoge als...

Lees het artikel

Inloggen