Zoeken

1 resultaat voor Geertsema, A. gevonden

Anti-epileptica

Dit artikel gaat over anti-epileptica, voorgeschreven bij epilepsie. Zowel de behandelwijze, interacties, bijwerkingen als specifieke aandachtspunten worden besproken. Epilepsie is een klinische diagnose die primair wordt gesteld op basis van de anamnese en de aanvalsbeschrijving. De defi nitie luidt dat het een aandoening van de hersenen betreft waarbij minstens één epileptische aanval optreedt en die gekenmerkt wordt door een voortdurende predispositie tot het genereren...

Lees het artikel

Inloggen