Zuurstof toedienen via non-rebreathing masker en Optiflow

Verpleegkundige

Het toedienen van zuurstof komt in de dagelijkse praktijk van de meeste verpleegkundigen regelmatig voor. Vooral het geven van zuurstof via een neusbril of -sonde. Hiermee kan echter maximaal 6 liter per minuut gegeven worden. Als de patiënt een grotere zuurstofbehoefte heeft, kan gebruikgemaakt worden van een non-rebreathing masker of hoge flow zuurstoftherapie (Optiflow®). Deze methoden vergen echter andere vaardigheden van de verpleegkundige. Ook zijn kennis en bewustwording van de mogelijke risico's van deze therapieën noodzakelijk, omdat zij toegepast worden bij ernstig zieke patiënten.

Editie 1, 2022 Download artikel

Inloggen