Zorgen bij extra-uteriene graviditeit (EUG)

Een EUG is een zwangerschap die zich buiten de baarmoeder nestelt. Deze zwangerschap kan levensbedreigend zijn, bijvoorbeeld bij een tubaruptuur. De incidentie op een EUG bij een spontane zwangerschap is 1 op 100. De incidentie neemt sterk toe bij vruchtbaarheidsbehandelingen.

Belangrijk bij een EUG is een vroege diagnose. Dit kan door middel van een combinatie van echografie, laboratoriumonderzoek en lichamelijk onderzoek. Bij klachten van buikpijn en/of vaginaal bloedverlies, een positieve zwangerschapstest, maar geen duidelijke vruchtzak in de baarmoeder op het echobeeld moet er altijd gedacht worden aan de mogelijkheid van een EUG.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk te weten wat de humaan choriongonadotrofine (hCG-)waarde in het bloed is. Bij een EUG zijn er verschillende behandelmogelijkheden. Afhankelijk van het echoverslag, de hCG-waarde en de klachten van de patiënt zal er gekozen worden om af te wachten, een kijkoperatie te plannen en/of methotrexaat te geven.

Het is van belang de patiënt op deze mogelijkheden voor te bereiden. Goede informatie en emotionele ondersteuning zijn hierbij essentieel.

Editie 3, 2011 Download artikel

Inloggen