Ziekenhuisopname bij kinderen ten gevolge van bijwerkingen van geneesmiddelen

Rubriek: Farmacologie

Farmacovigilantie is de wetenschap van het verzamelen, monitoren, onderzoeken, beoordelen en evalueren van informatie voor zorgverleners en patiënten over de bijwerkingen van geneesmiddelen, biologische producten, kruiden en traditionele medicijnen. De nadruk ligt op het vinden van nieuwe informatie over gevaren (op korte en lange termijn) geassocieerd met geneesmiddelen en het voorkómen van schade aan patiënten.

Er is toenemende belangstelling voor farmacovigilantie binnen de kindergeneeskunde. De aandacht van de media voor bijvoorbeeld de toegenomen suïcidaliteit van tieners na het gebruik van ssri’s (antidepressiva) is illustratief. Vormen van farmacovigilantie hebben een aantal catastrofes in de klinische farmacologie bij kinderen aan het licht gebracht, bijvoorbeeld het thalidomideschandaal.

Editie 3, 2009 Download artikel

Inloggen