Zelfverwonding en zelfmoord

Als een mens zichzelf verwondt, kan dit veel bedoelingen hebben. Vaak is niet precies duidelijk, of de patiënt zelfmoord probeerde te plegen, of zich wilde beschadigen.

Het effect loopt per poging ook uiteen: van oppervlakkige verwondingen tot de dood. Zo kan het zijn dat een patiënt die haar polsen doorsnijdt en doodgaat, dit niet als zelfmoord gepland had. Of een patiënt is die zich snijdt om dood te gaan, maar zich toch bedenkt.

Het begrip ‘zelftoegebracht letsel’ is een verzamelbegrip voor mensen die in psychische nood zichzelf beschadigen.

Editie 3, 2009 Download artikel

Inloggen