Wondere wondgenezing

Auteur(s): Laat, E. de

De wondgenezing is een aaneenschakeling van elkaar opvolgende en elkaar overlappende gebeurtenissen. Het wondgenezingsproces wordt in drie fasen ingedeeld: inflammatie (ontsteking), proliferatie (groei), en remodellering (littekenvorming).

Soms wordt een indeling in vier fasen gehanteerd en wordt in de proliferatiefase apart nog de vorming van nieuwe epitheelcellen (epithelialisatie) onderscheiden.

Editie 2, 2010 Download artikel

Inloggen