Werking van het oor

Auteur(s): Hofstra, Christa
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In dit artikel worden de anatomie en fysiologie van het oor beschreven. Er wordt verder ingezoomd op wat geluid is en hoe dit door het oor verwerkt wordt. Conductieve en perceptieve slechthorendheid worden behandeld en de behandeling hiervan door middel van een luchtgeleidingshoortoestel.

Editie 3, 2021 Download artikel

Inloggen