Werken met de Meldcode

Auteur(s): Rijn, A. van
Verpleegkundige

Zorgprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om de zorgprofessional hierin te ondersteunen is sinds 2013 de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht.

Editie 1, 2024 Download artikel

Inloggen