Vroegtijdig herkennen van een delier door het gebruik van de Delirium Observatie Screening Schaal (DOSS)

Auteur(s): Boelens, M. en Wesselius, R.

De Delirium Observatie Screening Schaal (DOSS) levert een belangrijke bijdrage aan het vroegtijdig herkennen van het delier. Essentieel hierbij is het juiste gebruik van de doss. Om het delier goed te kunnen behandelen is het allereerst belangrijk het delier vroegtijdig te herkennen.

De eerste stap is het opsporen van patiënten met een risico op een delier, zodat er reventieve maatregelen worden genomen om het delier te voorkomen. Helaas is niet altijd te voorkomen dat mensen een delier ontwikkelen. Vaak kan, bij vroegtijdig herkenning, de ernst van het delier worden verminderd en daarmee worden mogelijk ook de gevolgen verminderd. Gevolgen van een delier kunnen zeer ernstig zijn.

De patiënt kan zich angstig voelen, heeft een grotere kans op complicaties en zelfs een grotere kans op overlijden. Er is eveneens een grote kans op functieverlies, waardoor zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden aangetast. Het is voor de patiënt én voor partner/kinderen/familie een onzekere en beangstigende situatie.

Editie 2, 2012 Download artikel

Inloggen