Vrijheidsbeperking in het ziekenhuis? Nee, tenzij…

Auteur(s): Nesselrooij, T. van
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Vrijheidsbeperkende interventies komen in alle sectoren van de zorg voor. Vrijheidsbeperking kan zeer ingrijpend zijn.
In veel gevallen zijn er ook andere oplossingen, maar projecten om hierin verbetering te krijgen kosten vaak erg veel tijd.
Om een bijdrage te leveren aan de situatie in de Nederlandse ziekenhuizen is een handreiking ontwikkeld. Met deze stap probeert de beroepsvereniging deze sector een duwtje in de goede richting te geven.
Met de toekomstige ontwikkelingen in de zorg zal er steeds kritischer worden gekeken naar kwaliteit en veiligheid; vrijheidsbeperking hoort daar zeker bij.

Editie 3, 2014 Download artikel

Inloggen