Vragen naar een mening

Auteur(s): Marianne Sinoo
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Vragen naar de mening van patiënten of collega’s over een bepaald onderwerp is een veelgebruikte manier om gegevens te verzamelen in onderzoek. Er zijn verschillende manieren om naar een mening te vragen. De onderzoeker kan gebruikmaken van een schriftelijke vragenlijst, maar kan ook besluiten om zelf de mensen te ondervragen in een interview. Ondanks dat het interview tijdrovend is voor de onderzoeker, levert het veelzijdige informatie op en valt de keuze vaak om die reden op deze manier van gegevens verzamelen.

Editie 4, 2018 Download artikel

Inloggen