Verwardheid bij een oudere patiënt met alcoholafhankelijkheid

Verwardheid is een toestand waarbij het bewustzijn, waarnemen of denken verstoord is. Bijvoorbeeld: de patiënt is minder alert dan normaal (gedaald bewustzijn), niet georiënteerd in tijd, plaats en/of persoon, hoort, ziet, voelt, ruikt of proeft dingen die er niet zijn (hallucinaties), heeft gedachten die niet overeenkomen met de werkelijkheid (wanen), heeft een verstoring van het slaap/waakritme of heeft geheugenproblemen.

Klinisch redeneren is een manier van redeneren waarbij de mogelijke diagnoses worden opgesomd die bij de symptomen van de patiënt kunnen passen. Na de opsomming wordt onderzocht welke van deze diagnoses de meest waarschijnlijke is.

Editie 3, 2011 Download artikel

Inloggen