Verstoorde nachtrust bij mensen met dementie

Auteur(s): Derks-Mensink, B.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Niet kunnen slapen is een veelkoppig monster, waarbij een slaaptablet vaak niet de oplossing is. Analyse van het slaapritme, voeding, dagactiviteiten en daglicht zijn interventies die de verpleegkundige helder moet hebben, voordat het probleem in het medisch domein wordt geplaatst. Veel ziekten en medicatie veroorzaken een verstoring van de nachtrust.
De hypothalamus raakt zowel bij dementie als bij slaapstoornissen als eerste verstoord. Regulering van het dag-en-nachtritme en daarmee het slaapritme kan in eerste instantie plaatsvinden door het aanbieden van daglicht.
Tevens is het belangrijk overdag geen nachtkleding te dragen en voldoende maaltijden aan te bieden, naast regelmatig een gesprek voeren, zodat de patiënt overdag niet te veel slaapt. Hiermee wordt het risico op een verstoring van het dag-en-nachtritme bij een delier of dementie aanzienlijk verlaagd en blijft de situatie voor de omgeving van de patiënt beter hanteerbaar. Daarnaast is voor verpleegkundigen een landelijke richtlijn ontwikkeld met handvatten.1

Editie 2, 2014 Download artikel

Inloggen