Verstandelijk gehandicapten in het ziekenhuis

Auteur(s): Wit, S. de

Cliënten met een verstandelijke handicap vragen bij een opname in het ziekenhuis een passende begeleiding. Handicap gerelateerde bijkomende medische problemen maken dat een integrale kijk op de zorg nodig is.

Kennis van en inzicht in gedragingen behorend bij de verstandelijke handicap, maar ook kennis van gedrag voortkomend uit ziekten, stoornissen en bijkomende handicaps en de wisselwerking tussen dit alles maakt de inzet van de Nurse Pratitioner bij opname in een ziekenhuis van belang. Deze kan duidelijke coördinatie en regievoering bewerkstelligen.

Wanneer er onvoldoende specifieke kennis is op het gebied van handicap gerelateerde problemen, treden hierdoor vermijdbare gezondheidsproblemen, vermijdbare extra beperkingen en zelfs vermijdbare extra sterfte op. Dit vraagt om zorg waarin de kennis over handicap gerelateerde zaken gewaarborgd is.

Wanneer een cliënt zorg ontvangt in een andere dan de eigen setting, is het noodzakelijk zorg te dragen voor een goede communicatie over en overdacht van problemen die handicap gerelateerd zijn, dan wel samenhangen met de verstandelijke beperking van de cliënt.

Editie 2, 2009 Download artikel

Inloggen