Verslavingsproblematiek op de afdeling Heelkunde

Auteur(s): Bakkenes, M.

Landelijk hebben 800.000 mensen problemen met alcohol. Het gaat om misbruik of verslaving. Jaarlijks worden 4.500 patiënten in algemene ziekenhuizen behandeld voor aandoeningen die veroorzaakt zijn door alcohol. Bij nog eens 12.000 patiënten wordt alcoholproblematiek geregistreerd als bijkomende diagnose.

Alcohol geeft niet alleen geestelijke maar ook neurologische afhankelijkheid. Een van alcohol afhankelijke patiënt kan ernstige onthoudingsverschijnselen krijgen tijdens een ziekenhuisopname. Er is hierdoor een vergroot risico op delier, insulten, psychose en voortijdig afbreken van de behandeling.

Adequate preventie van deze onthoudingsverschijnselen bestaat uit een doortastende anamnese, het herkennen van onthoudingsverschijnselen en goed medicatiebeleid in overleg met artsen. Benzodiazepinen kunnen onthoudingsverschijnselen tegengaan, maar zijn zelf ook weer verslavend.

In de omgang met verslaafde patiënten is het belangrijk om te beseffen dat zij vaak op meerdere gebieden slecht functioneren en vooral veel stress ervaren. Verslaafde patiënten zijn tijdens hun opname gebaat bij nieuwsgierigheid, een accepterende houding en het stellen van grenzen.

Editie 1, 2009 Download artikel

Inloggen