Verpleegkundige diagnostiek

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Verpleegkundige diagnostiek kent vandaag de dag een sterk toenemende interesse. Dit heeft te maken met een aantal recente veranderingen; bijvoorbeeld dat het nu een verpleegkundige taak is om in de wijk de indicatiestelling te doen. Ook de komst van het elektronisch zorgdossier draagt aan de toegenomen belangstelling bij. Daarbinnen spelen ‘eenheid van taal’ en de intersectorale zorgoverdracht een rol en maken het noodzakelijk dat verpleegkundigen nauwkeurig ‘diagnosticeren’. Daarbij bestaat de wens dat het resultaat van verpleegkundige interventies inzichtelijk wordt gemaakt, opdat onder meer verpleegkundigen zelf het effect van hun eigen zorg beter kunnen evalueren. Om daartoe in staat te zijn, is kennis opdoen en het toepassen van verpleegkundige diagnostiek essentieel.

Editie 3, 2016 Download artikel Download de aanvullende literatuur

Inloggen