Vergeet de geïsoleerde patiënt niet

Auteur(s): Helsdingen, S.
Verpleegkundige

De geïsoleerde patiënt staat centraal in dit artikel. Wat is zo bijzonder aan de patiënt die geïsoleerd verpleegd wordt en heeft deze behoefte aan extra of andere aandacht?
De gezondheidszorg heeft in toenemende mate te maken met resistente micro-organismen. Binnen het ziekenhuis worden patiënten geïsoleerd verpleegd om te voorkomen dat overdracht plaatsvindt van micro-organismen (bacteriën, virussen, etc.). Micro-organismen kunnen zich op verschillende manieren verspreiden (transmissieroute) en dat bepaalt de isolatievorm die toegepast wordt. Hoe een patiënt isolatie kan ervaren wordt beschreven aan de hand van een casus.
Daarnaast wordt het verpleegkundig perspectief van een geïsoleerde patiënt bekeken. Tot slot nog enkele tips vanuit de infectiepreventie, patiënt en zorgverlener met betrekking tot de zorg voor een geïsoleerde patiënt.

Editie 3, 2014 Download artikel

Inloggen