Van effectieve communicatie naar excellente teamprestaties

Verpleegkundige

In de zorg staat betere multidisciplinaire samenwerking internationaal hoog op de agenda. Beleidsmakers, onderzoekers, zorgmanagers en zorgverleners benadrukken het belang van een goede multidisciplinaire coördinatie van zorgactiviteiten door bijvoorbeeld het invoeren van transmurale zorgpaden en door technische oplossingen zoals in Nederland het elektronisch patiëntendossier. Er is echter nog meer nodig.
Zo bracht de American Heart Association onlangs een statement uit waarin zij aangeeft dat teamtraining een vereiste is voor alle cardiochirurgische OK-teams.1 Dit houdt in dat alle leden van het operatieteam worden getraind om effectieve communicatie, leiderschap en situationeel bewustzijn te verbeteren.1
In 2009 onderstreepten de Nederlandse koepelorganisaties het Landelijke Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV, tegenwoordig V&VN) en de artsenorganisatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst (KNMG) ook al het belang van multidisciplinair teamwork.2 Multidisciplinair teamwork wordt gezien als een katalysator voor het optimaliseren van de kwaliteit en patiëntveiligheid tijdens het dagelijkse zorgproces voor de patiënt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg benoemde recent dat een deel van de oplossing voor verbetering
van het perioperatieve proces ligt in het elkaar (leren) aanspreken. En bovendien dat teamtrainingen kunnen bijdragen aan het creëren van een open werksfeer, waarin teamleden elkaar durven leren aanspreken op onjuist gedrag.3

 

Editie 1, 2014 Download artikel

Inloggen