Vallen bij ouderen: een veelvoorkomend probleem, maar wel te voorkomen

Vallen bij ouderen vormt een ernstig en over het algemeen onderschat gezondheidszorgprobleem. De ernst van het probleem wordt gevormd door de ernstige medische en sociale consequenties van het valincident enerzijds en door de hoge incidentie van vallen bij ouderen anderzijds.

Ook in het ziekenhuis komen valincidenten voor, 2-15% van de patiënten valt gedurende de opname in het ziekenhuis. Verschillende oorzaken kunnen aan een valincident ten grondslag liggen. Bij een patiënt zijn er vaak meerdere risicofactoren aanwezig.

Een deel van deze oorzaken is echter behandelbaar/omkeerbaar. Een multifactoriële aanpak kan het valrisico met 25% verlagen.1 Omdat valincidenten te voorkomen zijn, behoort valpreventie in het ziekenhuis tot een van de ‘international patient safety goals’.

Editie 4, 2012 Download artikel

Inloggen