Urineresidu versus urineretentie

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Urineretentie en urineresidu treden regelmatig op in de postoperatieve periode tijdens het ziekenhuisverblijf. Alhoewel retentie en residu op dezelfde manier kunnen worden opgespoord met de bladderscan en deze twee begrippen taalkundig op elkaar lijken, hebben ze een wezenlijk andere betekenis en behoeven dus ook een andere handelswijze van de verpleegkundige.

Editie 3, 2023 Download artikel Literatuurlijst

Inloggen