Tuchtrecht voor verpleegkundigen

Auteur(s): Koenraads, Femke
Verpleegkundige

Verpleegkundigen vallen onder het medisch tuchtrecht. Patiënten en naaste familie die ontevreden zijn over het handelen van een verpleegkundige kunnen hierover een tuchtklacht indienen bij het tuchtcollege. Het tuchtcollege beoordeelt of een verpleegkundige volgens de professionele standaard heeft gewerkt.

Editie 4, 2021 Download artikel

Inloggen