Tuberculose

Auteur(s): Jansen-Aaldring, N.
Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Volgens cijfers van de WHO ontwikkelden in 2013 9 miljoen mensen tuberculose en overleden er over de hele wereld 1,5 miljoen mensen aan deze ziekte. Na hiv/aids is tuberculose de infectieziekte waaraan wereldwijd de meeste mensen overlijden.
In de eerste helft van de vorige eeuw was tuberculose ook in Nederland nog een volksziekte.
Inmiddels behoort Nederland tot de laag-incidente landen: de incidentie is gedaald tot 4,9: 100.000 inwoners.
Vroegtijdige herkenning en goede behandeling van tuberculose zijn essentieel, zowel vanuit individueel belang als vanuit het belang voor de volksgezondheid. In deze behandeling speelt de verpleegkundige een belangrijke rol.

Editie 2, 2015 Download artikel

Inloggen