Trombose en kanker

Rubriek: Multimorbiditeit
Verpleegkundige

Trombose en kanker lijken bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Trombose en longembolie worden als één aandoening gezien, te weten veneuze trombo-embolie (VTE). Ondanks dat we steeds beter weten hoe trombose voorkomen kan worden, blijft dit ziektebeeld een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. De verpleegkundige of verpleegkundig specialist kan een belangrijke rol vervullen bij de diagnose, behandeling, begeleiding en nazorg van de patiënt die zowel met kanker als met een VTE geconfronteerd wordt. Belangrijk is dat de verpleegkundige of de verpleegkundig specialist zich bewust is van de risicofactoren van een VTE en weet hoe een diagnose te stellen in combinatie met kanker en wat de eventuele behandeling daarvan is, zodat adequate behandeling gestart en gecontinueerd kan worden in samenspraak met de eventuele hoofdbehandelaar.

Editie 2, 2017 Download artikel

Inloggen