Trombocytentransfusie: profylactisch of alleen therapeutisch?

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Hematologiepatiënten kunnen door de ziekte of behandeling met chemotherapie te maken krijgen met trombocytopenie (lage aantallen bloedplaatjes). Om bloedingen te voorkomen geeft de verpleegkundige een trombocytentransfusie (TT), zodra de trombocyten te laag worden. Is dit de beste benadering of kun je bij volwassen patiënten wachten met transfusie tot er tekenen van bloeding zijn?

Editie 2, 2024 Download artikel

Inloggen