Trauma-incident bij een patiënt met stollingsstoornis

Rubriek: Casuïstiek

Patiënten met een stollingsstoornis worden niet altijd herkend op de Spoedeisende Hulp, toch is dit van levensbelang. Er zijn verschillende stoornissen, waaronder hemofi lie en de ziekte Von Willebrand. Bij hemofi lie ontbreekt volledig of gedeeltelijk het stollingseiwit factor 8 (VIII, hemofi lie A) of factor 9 (IX, hemofi lie B). Afhankelijk van de ernst, kunnen bloedingen optreden in gewrichten, spieren of bloedingen na een medische ingreep of trauma.

De ziekte Von Willebrand komt voornamelijk tot uiting via slijmvliesbloedingen of als (na)bloedingen na een medische ingreep, met name na een kiesextractie of tonsillectomie. Deze aandoeningen vragen een specifi eke behandeling bij een trauma. Het is van belang dat bij een trauma binnen drie uur stolling wordt toegediend, om inwendige bloedingen te voorkomen, voordat verdere diagnostiek plaatsvindt.

Editie 3, 2013 Download artikel

Inloggen