Toepassing nieuwe evidence-based richtlijn op casus acute wond

Patiënten met een acute wond die is ontstaan na trauma of een chirurgische ingreep, kunnen vanaf nu behandeld worden volgens de evidence-based richtlijn Wondzorg.1 Uniformiteit en doelmatigheid van de behandeling en verzorging van deze patiënten, zullen tot snellere wondgenezing leiden, minder pijn, minder infecties en lagere kosten.

Vijf knelpunten in de huidige wondzorg zijn door experts vastgesteld. Vervolgens zijn deze beantwoord met informatie uit wetenschappelijke artikelen gecombineerd met klinische ervaring. Daarmee zijn 38 evidence-based aanbevelingen opgesteld. In deze casus komen enkele hiervan aan de orde.

Editie 3, 2013 Download artikel

Inloggen