‘Time is brain’

Patiënten met een beroerte, een herseninfarct of een hersenbloeding hebben een betere kans op herstel als zij snel na het begin van de klachten behandeld worden. De eerste 4,5 uur na de beroerte zijn hierbij van cruciaal belang, maar binnen deze 4,5 uur telt eigenlijk iedere seconde.

Om de ‘door to needle time’ – de tijd tussen de aankomst bij de Spoedeisende Hulp en het starten van de behandeling – te verkorten, werken medewerkers van het Academisch Medisch Centrum (amc) in Amsterdam nu nauw samen op de Acute HersenHulp. Dit is een ruimte op de Spoedeisende Hulp (seh) die speciaal is ingericht voor de behandeling van patiënten met een beroerte.

De samenwerking tussen ambulancediensten uit de regio, de afdelingen Neurologie, seh en de Radiologie van het amc, vastgelegd in een multidisciplinair behandelprotocol, heeft de doorlooptijd voor de trombolysepatiënten verkort.

Vóór de implementatie van de Acute HersenHulp was de ‘door to needle’ tijd gemiddeld nog meer dan een uur. Inmiddels wordt 85% van de patiënten binnen een half uur getrombolyseerd en zijn zelfs doorlooptijden van vijftien tot twintig minuten mogelijk. Hiermee is de kans op een goed herstel na de beroerte aanzienlijk toegenomen.

Editie 4, 2012 Download artikel

Inloggen