Telemonitoring bij hartfalen

Auteur(s): Schoep-Bezemer, H.
Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige

Hartfalen is een snelgroeiend probleem voor de volksgezondheid met een geschatte prevalentie van > 37,7 miljoen personen wereldwijd. De prevalentie en incidentie van hartfalen zijn hoog. Hartfalen blijft een dodelijke ziekte: slechts 35% overleeft vijf jaar na de eerste diagnose. Het aanbod van hartfalenpatiënten zal, met name door de vergrijzing, de komende jaren verder stijgen. Telemonitoring is een van de manieren om de zorg voor de hartfalenpatiënt anders in te richten. Dit is nodig om de zorg voor de patiënten met hartfalen in de toekomst te kunnen blijven bieden.

Editie 1, 2023 Download artikel

Inloggen