Syndroom van Down: een integrale aanpak

Rubriek: Multimorbiditeit
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In Nederland worden jaarlijks 230 kinderen met het syndroom van Down geboren. Dit aantal is na de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) gelijk gebleven. Het syndroom van Down gaat gepaard met een breed scala van sociale, fysieke en verstandelijke problematieken vereist daarom extra medische zorg. In zowel binnen- als buitenland zijn richtlijnen opgesteld. Tevens zijn downteams opgericht voor opvang, begeleiding en het leveren van geïntegreerde medische zorg, met als doel een maximale kwaliteit van zorg te bewerkstelligen.

Editie 2, 2018 Download artikel

Inloggen