Statistiek: centrummaten, spreidingsmaten en betrouwbaarheidsinterval

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Een belangrijk doel van statistiek is het ordenen en interpreteren van de verzamelde gegevens. In de beschrijvende statistiek gebruikt de onderzoeker de mogelijkheid om de verzamelde cijfers op een overzichtelijke manier weer te geven. Dit kan met behulp van centrummaten, spreidingsmaten en het betrouwbaarheidsinterval.

Editie 3, 2017 Download artikel

Inloggen