Snelle diagnostiek, behandeling en preventie bij een TIA

Auteur(s): Sarah van Dijk
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Jaarlijks krijgen ongeveer 54.000 patiënten in Nederland een ‘transient ischaemic attack’ (TIA). Kenmerkend voor de TIA is het voorbijgaande karakter van de neurologische uitvalsverschijnselen, die veroorzaakt worden door een tijdelijke verstoring van de bloedvoorziening van de hersenen. Epidemiologische en demografische ontwikkelingen zorgen voor een stijging van de incidentie van de TIA. Het belang van het zorgproces is dus groot. Onbehandeld is het risico op een recidief of een herseninfarct hoog, voornamelijk in de eerste twee dagen na de attack. Urgente diagnostiek en het implementeren van interventies gericht op (secundaire) preventie zijn essentieel. Dit artikel beschrijft de diagnostiek die wordt verricht en de interventies die worden toegepast aan de hand van recente wetenschappelijke evidentie. Het doel is de lezers te informeren over de evidence-based werkwijzen in een TIA-service.

Editie 4, 2016 Download artikel

Inloggen