Slikscreening verhoogt patiëntveiligheid

Auteur(s): Hollands, M.

Neurologieverpleegkundigen hebben een proactieve aanpak om aspiratiepneumonieën te voorkomen op hun afdeling. Zij zijn geschoold en getraind in het toepassen van de slikscreeningstest. Met deze test kunnen zij aspiratiepneumonie voorkomen en gerichte maatregelen treffen. Deze test duurt gemiddeld 3 à 5 minuten.

Dit artikel beschrijft een slikstroomdiagram. Dankzij dit diagram kan een neuroverpleegkundige proactief en zelfstandig handelen. Bij een positieve sliktest schakelt zij de logopediste in. De logopediste kan dan specifieke maatregelen treffen en de verpleegkundige verder adviseren in het treffen van maatregelen. Neuroverpleegkundigen en logopedisten verhogen zo direct de patiëntveiligheid op de afdeling.

Als de sliktest ziekenhuisbreed zou worden toegepast, kan de patiëntveiligheid zonder extra kosten verhoogd worden. De cbo-richtlijnen onderstrepen het belang van de slikscreening en het door de verpleegkundige herkennen van risicopatiënten in verband met slikproblemen. Ziekenhuizen met een protocollaire slikscreening scoren een lager percentage pneumonieën, dan ziekenhuizen die deze screening niet hanteren.

Editie 1, 2013 Download artikel

Inloggen