Slagaderverkalking, ontstaan en behandeling

Auteur(s): Bakker-Aling, S.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Hoewel slagaderverkalking een aandoening van de slagaderen is, wordt in de volksmond vaak gesproken over aderverkalking. Slagaderverkalking oftewel atherosclerose is de meest voorkomende hoofdoorzaak van hart- en vaatziekten. In 2012 stierven in Nederland 38.371 personen aan een hart- en vaatziekte als primaire doodsoorzaak.1 In de periode van 1950-2011 is de sterfte aan hart- en vaatziekten wel enorm gedaald: 70% bij de vrouwen en 60% bij de mannen.2
In dit artikel wordt beschreven hoe atherosclerose ontstaat, welke factoren van invloed zijn en de mogelijke consequenties. De behandeling wordt aan de hand van een casus beschreven.

Editie 2, 2014 Download artikel

Inloggen