Septische shocksyndroom

Auteur(s): Amsing, M. en Hoogeveen, M.

De (ernstige) sepsis is een veel gezien ziekteproces op een verpleegafdeling, waarbij interventies door het Spoed Interventie Team (SIT) noodzakelijk en gewenst zijn. Als gevolg van een infectie in het lichaam ontstaat er een cascade aan verschijnselen waarbij vaak meerdere vitale functies bedreigd worden. De ernstige hypotensie die als gevolg van een relatief vochttekort in de bloedvaten ontstaat, vormt een bedreiging voor zuurstoftransport van en naar de weefsels.

Hierbij ontstaat er een tekort aan voedingsstoffen voor de cellen en uiteindelijk kan het ontstaan van lactaatvorming ervoor zorgen dat er een irreversibele situatie ontstaat, waarbij meerdere organen falen in hun functie en het overlijden onafwendbaar is. Met andere woorden: het vroegtijdig herkennen van sepsis of ernstige sepsis door basisverpleegkundigen en arts-assistenten is van groot belang om ernstige complicaties te voorkomen en mortaliteit te verlagen.

Editie 3, 2013 Download artikel

Inloggen